Tietosuojaseloste

Tämä on Estradia.fi -verkkokaupan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen palveluitamme.

Rekisteri on verkkokaupan asiakasrekisteri ja rekisterinpitäjänä toimii:

Estradia Team Wear Oy (Y-tunnus 2466366-9)
Petäjäntie 126
33480 Ylöjärvi

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä asiakaspalvelustamme sähköpostitse: info (a) estradia.fi

Rekisteriä käytetään ainoastaan Estradia Team Wear Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisteriin kuuluvat Estradia Team Wear Oy:n asiakkaat, jotka ovat rekisteröityneet verkkokaupan asiakkaiksi tai tehneet tilauksen. Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä asiakaspalveluun verkkokaupan, puhelimen tai sähköpostin välityksellä ja jättäneet yhteystietonsa tilauksen tai yhteydenoton yhteydessä.

Uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitteet kerätään toiseen rekisteriin, jota käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen ja markkinointiviestintään.

Henkilötietoja käytetään

  • Asiakassuhteen ylläpitämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen
  • Tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
  • Ostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten
  • Asiakaspalautteen keräämiseen ja käsittelyyn
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
  • Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen, kehittämiseen ja seurantaan

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilaushistoria ja toimituksen seurantatiedot.

Muita asiakkaaseen yhdistettävissä olevia verkkosivujen käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut www-sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. Lue lisää sivuston evästeiden käytöstä tämän tietosuojaselosteen kohdasta 8.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. ostotapahtuman yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja palvelimien tietoturva on korkealla tasolla. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset sekä laissa asetetut velvollisuudet. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida rekistereistämme. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi kuitenkin asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).

Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat logistiikkakumppanit, jotka toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan sekä maksunvälittäjäkumppanit. Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kuin poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia ovat vain EU:n ulkopuolelta tulleet tilaukset, jolloin kyseisen tilauksen toimitustiedot luovutetaan kuljetuspalveluyhtiölle toimituksen mahdollistamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu ja pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme info (a) estradia.fi. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden pidempiaikaiseen säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Käytämme evästeitä sivustossa moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt osoitteeseen, mitä internetsivuja hän on selannut, mitä selainta käyttää sekä mikä hänen tietokoneensa IP-osoite on. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä ja näin parantaa sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia, jolloin laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Tietosuojaselosteen viimeisin päivitysajankohta mainitaan tämän sivun alalaidassa.

Päivitetty 28.6.2020